Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Hongkong też ma problemy, czy skorzystamy z tej lekcji?

Dzisiejszy Financial Times opisuje problemy dotyczące polityki monetarnej Hongkongu. (Robert Cookson, Hong Kong faces dilemma over its peg to US dollar, str. 24).
Od 1983 roku dolar Hongkongu jest powiązany z dolarem amerykańskim sztywnym kursem (7,80 HKD za 1 USD). W obecnej sytuacji prowadzi to do istotnych problemów, ze względu na różną sytuację w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych. O ile w USA gospodarka rozwija się bardzo wolno i Fed prowadzi politykę bardzo niskich stóp procentowych, to  PKB Hongkongu, dzięki w szczególności szybkiemu wzrostowi w Chinach kontynentalnych, rośne ponad 8% p.a. Sztywne powiązanie kursu HKD i USD wymusza utrzymywanie w Hongkongu niskich stóp procentowych, co prowadzi do problemów z „przegrzaniem” gospodarki objawiających się wzrostem cen nieruchomości i wzrostem inflacji.
Przykład ten jeszcze raz, tym razem daleko od strefy euro, pokazuje, że bez spełnienia kryteriów optymalnego obszaru walutowego, potrzebna jest własna polityka monetarna. A tej nie da się prowadzić ani w warunkach wspólnej waluty, ani sztywnego powiązania waluty lokalnej z inną dominującą walutą.
Warto by i Polska wyciągnęła lekcję z doświadczenia Hongkongu w swoich analizach dotyczących ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro – nie powinniśmy tego, robić dopóki proces konwergencji się nie zakończy i Polska wraz z krajami tej strefy spełniać będzie kryteria optymalnego obszaru walutowego, o ile oczywiście euro przetrwa do tego czasu…
9 września 2011
Paweł Pelc


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com