Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

CV

Aktywność zawodowa

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, Warszawa
Od 2011  - Radca prawny
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Warszawa
2018 - prokurent a następnie członek Zarządu

Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o.
W latach 2011 - 2018 - Wiceprezes
Narodowy Bank Polski
W latach 2010-2011 Doradca.
W latach 2009-2010 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego.
W latach 2007-2009 Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
W latach 2006-2007 Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
W latach 2005-2006 Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
W latach 2005-2006 Członek Komisji Nadzoru Bankowego wyznaczony przez Ministra Finansów.
W latach 2005-2006 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
W latach 2003-2005 Zastępca Dyrektora Biura Polityki Finansowej.
Urząd Nadzoru Finansowego
W latach 1998-2002 Wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
Polski Bank Rozwoju SA
W latach 1991-1998 - w Polskim Banku Rozwoju SA (ostatnie stanowisko - Dyrektor Gabinetu Prezesa).
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
W latach 1990-1998 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Dodatkowa aktywność zawodowa
W latach 2007-2010 członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.
W latach 2007-2010 członek Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.
Dodatkowa aktywność międzynarodowa
W latach 2009-2010 członek Internal Audit Commitee w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
W latach 2009-2010 członek Audit Task Force Quality and Metodology w ramach IAC ESBC.
W roku 2007 Przewodniczący Emerytalnej Grupy Koordynacyjnej IAIS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorców Ubezpieczeniowych).
W latach 2006- 2007 Przewodniczący Grupy Roboczej 4 Komitetu Rynków Wschodzących IOSCO i Współprzewodniczący Grupy Skriningowej IOSCO (Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych).
W latach 2004-2005 członek Panelu Konsultacyjnego CEIOPS (Komitetu Europejskich Nadzorów nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Emeryturami).
W latach 2001-2002 członek Komitetu Technicznego INPRS (Międzynarodowej Sieci Nadzorców i Regulatorów Emerytalnych).
Doradca w zakresie nadzoru nad funduszami emerytalnymi w Macedonii (Macedoński Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi), Bułgarii (Bułgarska Komisja Nadzoru Finansowego) i na Litwie (Litewska Komisja Papierów Wartościowych).
Publikacje
Publikował liczne artykuły poświęcone w szczególności rynkowi finansowemu i problematyce prawnej w publikacjach prasowych oraz książkowych.
Aktywność społeczna
W latach 2002-2005 i od roku 2007 Wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE.
Pełnił funkcę wicepresa, członka zarządu i skarbnika Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła Wychowanków VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie
Instruktor harcerski (phm, HR).
Organizator turystyki, przodownik turystki kolarskiej PTTK.
Wykształcenie zawodowe
Od 1995 r. radca prawny (OIRP Warszawa).
Ukończone podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – 2005.
Mgr prawa (WPiA Uniwersytetu Warszawskiego) – 1990.

Sytuacja osobista
Żonaty, dwóch synów.
Zainteresowania
Turystyka górska i rowerowa, fotografia, literatura historyczna i fantastyka naukowa.


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com