Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Komentarz do projektu ustawy o wypłatach emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o wypłatach emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Z dostępnych informacji o projekcie ustawy wynika, że jest ona znaczącym krokiem wstecz w stosunku do projektu ustawy o zakładach emerytalnych z 1998 r. oraz do propozycji zawartych w raporcie UNFE z 2002 Bezpieczeństwo dzięki emeryturze .

W szczególności projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie uwzględnia waloryzacji do inflacji emerytur dożywotnich. Oznacza to, że nie jest zapewniona realna wartość świadczenia w okresie jego wypłaty. Emerytura zgodnie z tym projektem ma być zmienna i uzależniona od wyników inwestycyjnych z zarządzania środkami, których część ma przypadać emerytom. Tymczasem takie rozwiązanie w fazie wypłaty prowadzi do sytuacji, że osoba przechodząca na emeryturę nie ma praktycznie żadnych racjonalnych przesłanek dokonania wyboru podmiotu wypłacającego emeryturę, gdyż czynnikiem tym nie jest wysokość świadczenia, skoro w okresie wypłaty może ulegać ona zmianom uzależnionym od zdarzeń przyszłych i niepewnych, na które emeryt nie ma żadnego wpływu, bez żadnej gwarancji zachowania realnej wartości pobieranej emerytury.

Zgodnie z projektem wypłatą świadczeń mają zajmować się specjalnie stworzone podmioty – zakłady emerytalne, przy czym projekt wyróżnia podmioty prywatne i publiczny, który byłby tworzony przez ZUS. Mimo, że podmioty te mają prowadzić działalność ubezpieczeniową, projekt konstruuje je na podobieństwo funduszy emerytalnych – jako odrębne osoby prawne zarządzane przez zakłady ubezpieczeń na życie lub ZUS. Oznacza to także, że założycielami zakładów emerytalnych byłyby jedynie zakłady ubezpieczeń na życie lub ZUS. Koncepcja ta generuje zbędne dodatkowe koszty, zgłasza, że zakłady emerytalne musiałyby być wyposażone w bardzo wysokie kapitały własne. W tej sytuacji, zwłaszcza przy szczególnej roli ZUS jako założyciela zakładu publicznego rynek wypłat emerytalnych byłby całkowicie niekonkurencyjny, a chętnych do utworzenia zakładów emerytalnych byłoby niewielu.

Niezrozumiała jest także koncepcja wykorzystania organu nadzoru do publikacji informacji o ofercie zakładów emerytalnych, zwłaszcza że zgodnie z koncepcją zawartą w ustawie byłby to zestaw informacji całkowicie nieczytelny i w praktyce nieprzydatny dla osób przechodzących na emeryturę, zwłaszcza w przypadku emerytur małżeńskich.

Autorzy projektu ustawy odrzucili natomiast propozycję zawartą w „Bezpieczeństwie dzięki emeryturze", by akwizycją zajmował się ZUS. W myśl propozycji UNFE z 2002 r. zakłady emerytalne (lub zakłady ubezpieczeń na życie, jeśli to one mogłyby także pełnić rolę zakładów emerytalnych) przekazywałyby ZUS algorytmy do wyliczania wysokości świadczeń i w oparciu o te algorytmy ZUS na podstawie wniosku składanego przez osobę zamierzającą przejść na emeryturę oraz informacji z OFE o wysokości zgromadzonego kapitału przekazywałby osobom zamierzającym przejść na emeryturę informację porównującą wysokość świadczeń w poszczególnych zakładach emerytalnych. Następnie na podstawie informacji osoby przechodzącej na emeryturę o wyborze zakładu emerytalnego ZUS przekazywałby informację do OFE oraz do wybranego zakładu emerytalnego. Przy takim rozwiązaniu istotne jest zagwarantowanie, że wybór zakładu emerytalnego jest warunkiem przejścia na emeryturę i rozpoczęcia jej wypłaty przez ZUS.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wymaga fundamentalnych zmian, by zabezpieczyć interesy osób pobierających emerytury nabyte za środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych. Niezbędna jest szeroka debata na ten temat, w której nie powinno zabraknąć także głosu Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE.

Paweł Pelc, radca prawnyTekst wyraża osobiste poglądy autora, a nie instytucji, z którą jest związany zawodowo.Tekst ukazał się w Biuletynie Miesięcznym Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE nr 48 (maj 2007)

Paweł Pelc


 


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com