Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Kolejny krok w kierunku likwidacji OFE – nowe pomysły Minister Fedak

Ostatnio wskazywałem na zagrożenia związane z polską reformą emerytalną i wygląda na to, że krok po kroku przybliżamy się do czarnego scenariusza. Tym razem kolejny ruch wykonała minister Fedak. 
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła pomysł na wypłatę emerytur z drugiego filara. Polega on na tym, by emerytury te były wypłacane przez ZUS, do którego stopniowo przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego transferowane byłyby oszczędności z OFE. Co to oznacza? Składki dotychczas zgromadzone w OFE na indywidualnym koncie ubezpieczonego stopniowo trafiałyby do ZUS, który przeznaczałby je na wypłatę bieżących emerytur, a wpłaty te byłyby ewidencjonowane na indywidualnym rachunku w FUS, tak jak składki emerytalne trafiające do FUS. W wyniku tej operacji filar kapitałowy zostałby przekształcony w filar repartycyjny.
W konsekwencji w okresie wypłaty emerytury te finansowane byłyby w ten sam sposób, co emerytury z I filaru. Oczywiście taki zabieg – przejęcie przez FUS aktywów OFE w okresie 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego wywołuje dokładnie taki sam skutek, jak obecnie przećwiczone przez rząd przesunięcie części składki z OFE do FUS – zmniejsza bieżące obciążenia związane z dofinansowaniem FUS, ale powoduje przyrost dodatkowych jego zobowiązań w przyszłości, których finansowania już nie zapewnia (mniejsza ilość pracujących, dłuższy okres budowania kapitału OFE w oparciu o niższą składkę). W efekcie jest odsuwanie problemów i niezbędnych reform na nasze dzieci. Mechanizmowi temu sprzyja irracjonalna klasyfikacja statystyczna dokonywana przez Eurostat, czyli nie uznawanie OFE za część systemu zabezpieczenia społecznego. W efekcie ruch proponowany przez Minister Fedak, podobnie jak obcięcie części składki przekazywanej do OFE, powoduje co prawda przyrost zobowiązań, ale niewidocznych dla statystyków unijnych i spadek zobowiązań i deficytu przez nich postrzeganego. Czyli im gorzej dla finansów publicznych (im wyższe niezbilansowane, pozabudżetowe zobowiązania emerytalne), tym statystycznie – sytuacja wygląda lepiej, bo mniejsza część zobowiązań emerytalnych ulega ujawnieniu.
Taka konstrukcja wypłaty świadczeń, oparta na finansowaniu repartycyjnym wypłaty rodzi istotne konsekwencje systemowe – element kapitałowy w fazie oszczędzania staje się zbędny… W efekcie naturalną konsekwencją przyjęcia propozycji Minister Fedak może być propozycja zamknięcia OFE dla nowych członków lub zaprzestania odprowadzania do nich składek. W rezultacie w sposób trochę bardziej „aksamitny” zrealizowany zostałby scenariusz węgierski…
Jak zatem powinien wyglądać scenariusz pozytywny:
1. Wprowadzona zostaje aktywna polityka prorodzinna, którą proponuje Minister Mech…
2. Przywrócona zostaje dotychczasowa wysokość składki trafiającej do OFE (7,3%).
3. Polska wykorzystuje swoją prezydencję w UE do podnoszenia kwestii uznania OFE za część systemu zabezpieczenia społecznego (podstawowy priorytet prezydencji) i buduje stosowną koalicję wokół tej kwestii (rezygnując z problemów nie będących dla bytu Polski fundamentalnymi jak np. obniżenia kosztów transferu danych w roamingu).
4. MPiPS podejmuje prace nad przygotowaniem ustawy o wypłacie dożywotnich emerytur kapitałowych przez zakłady ubezpieczeń na życie opartych o waloryzację inflacyjną świadczenia i emerytury małżeńskie.
5. Rząd przestaje „pudrować” budżet przejadając środki na Funduszu Rezerwy Demograficznej.
6. Definicja długu publicznego powinna, podobnie jak to czyni Eurostat, wyłączać zobowiązania w stosunku do sektora publicznego wyłączać z długu tego sektora(przy uwzględnieniu publicznego charakteru aktywów OFE) branego pod uwagę dla celów progów ostrożnościowych.
7. Rząd podejmuje prawdziwą naprawę finansów publicznych uwzględniając społeczną efektywność ponoszonych nakładów i priorytety polityki prorodzinnej oraz związanej z tworzeniem w Polsce nowych miejsc pracy, by zapobiegać emigracji zarobkowej.
8. Rząd podejmuje działania mające na celu likwidację przywilejów emerytalnych lub zastąpienie ich świadczeniami finansowanymi przez pracodawców w formie pracowniczych funduszy emerytalnych.
9. KNF i MF przestają blokować tworzenie PPE w administracji, by ułatwić rozwój dodatkowych oszczędności emerytalnych poza sferą przedsiębiorstw prywatnych.
Paweł Pelc
Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca
Wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE
26 maja 2011
 


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com