Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Do szeregu!

Trybunał Sprawiedliwości EU pod dyktando Komisji Europejskiej pokazał nam, gdzie nasze miejsce w szeregu. Przegraliśmy spór o inwestycje OFE.

W swoim orzeczeniu Trybunał praktycznie powtórzył wcześniejszą argumentację Komisji Europejskiej dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej przez OFE. Polski rząd w swojej argumentacji nie zdołał wytłumaczyć Trybunałowi konstrukcji polskiego systemu emerytalnego i Trybunał podzielił stanowisko Komisji Europejskiej, jakoby fundusze emerytalne prowadziły działalność gospodarczą. Tymczasem działalność gospodarczą prowadzą powszechne towarzystwa emerytalne, zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi, a nie same otwarte fundusze emerytalne. Otwarte fundusze emerytalne są jednak odrębnymi od powszechnych towarzystw emerytalnych osobami prawnymi . Nie prowadzą one działalności gospodarczej, lecz realizują konstytucyjnie określony cel publiczny – zapewnienie zabezpieczenia emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego, jako element publicznego systemu emerytalnego – systemu zabezpieczenia społecznego. A jako takie powinny być traktowane właśnie jako część systemu zabezpieczenia społecznego i w efekcie klasyfikowane jako część finansów publicznych. W takim przypadku zaś nie można wymagać od Polski stosowania zasady swobody przepływu kapitału, bo nie ma ona zastosowania do sfery finansów publicznych, w tym do systemów zabezpieczenia społecznego. Również wcześniejsze publiczne twierdzenia premiera, że przekonał Komisję Europejską w tej sprawie okazały się zwykłą fantasmagorią. Zanim Polska objęła przewodnictwo w UE postulowałem, także na łamach Nowego Ekranu, by priorytetem uczyniła właśnie kwestię klasyfikacji OFE. Niestety rząd miał zupełnie inne priorytety (czy ktoś jeszcze pamięta jakie?).

Unia Europejska wymusi zatem na Polsce, by oddała Europie to co jej jeszcze zostało, czyli zgromadzone przez OFE kapitały. Orzeczenie to dobrze wpisuje się w trend rozpoczęty naszą zgodą na przekazanie MFW jako pożyczki na ratowanie bogatszych krajów UE części naszych rezerw dewizowych, zamiast oddaniem MFW (jeśli już koniecznie musimy się pchać z pomocą bogatszym od nas) części elastycznej linii kredytowej MFW, za utrzymywanie której NBP płaci niemałe kwoty MFW (co też postulowałem na łamach Nowego Ekranu). Mam wrażenie, że Polska koniecznie chce się zachowywać tak jak w schyłkowym PRL wymyślił ówczesny rzecznik rządu J.Urban, który deklarował wysyłkę koców z bogatej Polski, by wesprzeć biednych bezdomnych w USA…
Dostosowanie się do dzisiejszego orzeczenia to zwiększenie ryzyka inwestycyjnego, kosztów i zmienności wyników OFE, a więc ryzyko obniżenia poziomu przyszłych emerytur, zwiększenie ryzyka osłabienia i większej zmienności złotego (inwestując za granicą OFE muszą zamienić złote na waluty obce) oraz wyższych kosztów finansowania potrzeb pożyczkowych państwa (ograniczenie popytu ze strony OFE) i wyższych kosztów pozyskania kapitału do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (skoro ograniczeniu ulegnie rola OFE jako stabilnego inwestora na polskim rynku, już osłabiona przez rząd obniżką części składki trafiającej do OFE)
Paweł Pelc
21 grudnia 2011 r.


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com