Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

AD 2012

Właśnie zaczął się  nowy rok, wszyscy próbują prognozować jaki będzie… nie zamierzam się do nich przyłączać.
W przeciwieństwie do analityków zajmujących się przewidywaniem przyszłości w oparciu o dostępne dziś informacje nie muszę tego robić. Mogę zadowolić się komentowaniem na bieżąco tego, co już się zdarzyło.
Od dziś Urząd Komisji  Nadzoru Finansowego ma nową strukturę :  http://www.stefczyk.info/blogi/okiem-prawnika/nadzor-sie-zmienia
Uważam, że raczej utrudni ona niż ułatwi jego funkcjonowanie. Szkoda, pamiętam tworzenie urzędu KNF i przesłanki przyjętych wówczas rozwiązań. Wychodząc z prostej rozpiętości kierowania, uznano, że ograniczona liczba wiceprzewodniczących oraz struktura prawna regulacji dotyczącej nadzoru nad rynkiem finansowym wymusza utworzenie pionów nadzoru przyporządkowanym poszczególnym obszarom nadzoru. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym ma bowiem charakter ramowy – określa zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i jej urzędu, ale nie reguluje zasad sprawowania nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego, pozostawiając uregulowania w tym zakresie ustawom sektorowym i odrębnie regulując zasady nadzoru nad emitentami papierów wartościowych, odmiennie nad funduszami emerytalnymi i powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, odmiennie nad bankami, odmiennie nad zakładami ubezpieczeń, a odmiennie nad funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych. W efekcie organowi nadzoru przysługują odmienne uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do poszczególnych kategorii podmiotów nadzorowanych. Stąd oraz ze względu na specyfikę działalności podmiotów nadzorowanych istniała potrzeba budowy pionów nadzoru, pierwotnie był to pion nadzoru nad rynkiem kapitałowym, pion nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym (gdy pracowałem w Urzędzie KNF, byłem jego dyrektorem zarządzającym), pion nadzoru nad rynkiem emerytalnym. Po włączeniu nadzoru bankowego do KNF powstał też pion nadzoru bankowego. Niestety struktura ta nie utrzymała się długo i już poprzednie kierownictwo KNF osłabiło tę logikę łącząc pion nadzoru emerytalnego z pionem nadzoru ubezpieczeniowego, mimo pełnej odrębności tych segmentów rynku.
W Nowy Rok urząd KNF wchodzi bez pionów i z nową strukturą departamentów. Zastanawiam się na ile utrudni to wypełnianie funkcji ustawowych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale … zgodnie z zapowiedzią – żadnych prognoz na nowy rok, więc nie będę próbował odpowiadać na to pytanie…
Paweł Pelc
2 stycznia 2012 r.


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com