Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Nowe inicjatywy w zakresie ESG.

Mike Scott na łamach  FTfm  (dodatku dla zarządzających aktywami do dzisiejszego Financial Times’a) poinformował o nowej inicjatywie w USA mającej na celu upowszechnienie dostępu do informacji o pozafinansowych czynnikach ryzyka w zakresie ESG (US companies urged to put natural capital in accounts).  W USA powstała nowa organizacja, próbująca ułatwić inwestorom efektywny dostęp do informacji pozafinansowych w zakresie ESG. Jest to the Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Jego celem jest wypracowanie standardów informowania w zakresie ESG przez amerykańskich emitentów papierów wartościowych, w ramach obowiązków informacyjnych nadzorowanych prze SEC. W jednym z formularzy 10-k emitenci w USA muszą przekazywać informacje o czynnikach ryzyka. W ocenie SASB w formularzu tym powinny być ujawniane wystandaryzowane informacje o czynnikach ESG, jako obecnie głównych czynnikach ryzyka związanych z działalnością emitentów papierów wartościowych. Z danych zawartych w artykule M. Scotta wynika, że w 2010 r. na 35000 spółek notowanych w USA jedynie 183 grupy raportowały zgodnie z dobrowolnymi standardami wypracowanymi w ramach Global Reporting Initiative (GRI).
Kwestie czynników ESG, jak pokazuje opisana wyżej inicjatywa z rynku amerykańskiego budzą coraz większe zainteresowanie inwestorów, którzy potrzebują dostępu do informacji o tych czynnikach, ale zderzają się z problemem braku standaryzacji tych informacji, dostępu do nich oraz ich porównywalności. Stąd pomysły, by informacje te wystandaryzować, tak jak wystandaryzowano informacje finansowe.
Obecny kryzys finansowy pokazał, że dotychczasowe metody wyceny  i oceny ryzyka, oparte przede wszystkim na czynnikach finansowych stały się niewystarczające, stąd różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu upowszechnienie i ułatwienie dostępu do informacji pozafinansowych. Wszystkie one opierają się na prostym założeniu – żeby rynek mógł efektywnie wykorzystać informacje pozafinansowe powinny one być dostępne. Stąd z jednej strony rozwój podmiotów dostarczających inwestorom oceny i ratingi pozafinansowe emitentów oparte na ryzykach związanych z czynnikami ESG, z drugiej strony różnego inicjatywy mające na celu upowszechnienie publikowania tych informacji przez samych emitentów. Do inicjatyw tych zaliczyć można wspomnianą wcześniej Global Reporting Initiative, czy w Polsce - propozycje grupy roboczej do spraw odpowiedzialnego inwestowania, która wśród przygotowanych wytycznych zaproponowała także upowszechnianie działań na rzecz standaryzacji informacji o czynnikach ESG wśród emitentów.
Na razie trendy te mają przede wszystkim charakter działań o charakterze rynkowym, czy samoregulacyjnym, ale kwestiom tym przygląda się także Komisja Europejska, która w ubiegłym roku zasygnalizowała, że być może kwestie te powinny być poddane regulacji. Wydaje się, że na tym etapie rozwoju rynku kapitałowego i podejściu do czynników ESG przez emitentów i zarządzających aktywami oraz inwestorów nie warto spieszyć się z ingerencją regulacyjną, bo może ona zatrzymać naturalne procesy rynkowe i zastąpić je jedynie próbami dostosowania się do wymogów regulatorów, a to często prowadzi do efektów dokładnie odwrotnych od zamierzonych. Warto przypomnieć choćby ostatnie problemy Hiszpanii z bankami, a w szczególności z Bankią, która została wprowadzona do obrotu publicznego, jak wskazywał w ubiegłym tygodniu w swojej analizie Financial Times, mimo, że według ekspertów absolutnie nie powinna, wyłącznie z przyczyn regulacyjnych – poprzedni rząd hiszpański podwyższył wymogi kapitałowe dla banków, ale ustanowił je na niższym poziomie dla banków notowanych na rynku publicznym, niż dla pozostałych banków. Zatem, by nie musieć spełniać wymogu regulacyjnego – Bankia została wprowadzona na rynek publiczny. Nie było to oczywiście jedyne źródło jej obecnych kłopotów, ale przypadek ten pokazuje, jak nadmierna bądź niewłaściwa ingerencja regulatora łatwo prowadzi do efektów całkowicie odmiennych od zamierzonych.
Paweł Pelc
25 czerwca 2012
http://www.stefczyk.info/blogi/okiem-prawnika/nowe-inicjatywy-w-zakresie-esg


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com