Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
Zapraszam na stronę: Kancelaria Warszawa

Lista publikacji

Teksty w publikacjach książkowych:
 
 1. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Kasą Krajową oraz instrumenty nadzorcze Komisji w stosunku do kas i Kasy Krajowej. (w:Andrzej Herbet Joanna Misztal-Konecka, Piotr Zakrzewski (red.) Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, str.234-261).
 2. Postulaty de lege ferenda związane z Rozporządzeniem Ministra Finsów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (w: Rafał Matusiak, Grażyna Ancyparowicz, Paweł Pelc, Piotr Zakrzewski. O koniecznych zmianach w prawie dotyczącym kas spółdzielczych, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Raport Nr 2/2015, str. 44-48).
 3. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako instytucja finansowa (w: red Andrzej Herbst, Piotr Zakrzewski. Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego. Wydawnictwo KUL, Lublin 2004).
 4. Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce. (w: red. Wojciech Rogowski. Nowe koncepcje i regulacji nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK Instrumenty finansowe, Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa 2014)
 5. Cezary Mech, Paweł Pelc Węgierska Lekcja dla Polski (w: red. Leszek Skiba, Maciej Rapkiewicz, Mateusz Kędzierski, Węgry Orbana - wzór czy przestroga?, Instytut Sobieskiego, 2014, str. 61-70).
 6. Komentarz do wytycznych (w: Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania, red. Robert Sroka, Warszawa 2012, str. 65-66)
 7. Poland (w: Tolley’s International Pensions and Benefits/Tottel’s International Pensions and Benefits, red:Ruth Goldman, str.3. PL/1-3.PL/50, aktualizacje w okresie Grudzień 2002-Wrzesień 2005)
 8. Supervision of Pension Funds in Poland (w:OECD Private Pensions Conference 2000, , Insurance and Pensions, Private Pensions Series, No. 3, OECD 2001, str. 273-277)
 9. O przetrwanie (w: Materiały metodyczno-programowe dla drużyn starszoharcerskich, Zeszyt 6, Warszawa 1989, str. 10-12)
 10. Pojednanie (w: Materiały metodyczno-programowe dla drużyn starszoharcerskich, Zeszyt 6, Warszawa 1989, str. 4-9)
 11. Ekologia w drużynie (w: Materiały metodyczno-programowe dla drużyn starszoharcerskich, Zeszyt 1,bmrw, str. 3-5)

Materiały szkoleniowe
 
 1. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998 /materiały szkoleniowe/
 2. Otoczenie prawne małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1997 /materiały szkoleniowe/
 3. Otoczenie prawne małych i średnich przedsiębiorstw. Seminarium 1. Materiały dla Uczestników. Szkolenie dla banków Struder PL9207/01/07/01. Gdańska Akademia Bankowa, AIB, Warszawski Instytut Bankowości /bmrw/

Artykuły w publikacjach periodycznych:
 1. Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa (w: Cybersecurity and Law, nr 2 (2) 2019, str. 151-164).
 2. Kwestia więzi członkowskiej w działalności SKOK: Rekomendacja KNF wiedzie na manowce (w: Gazeta Bankowa nr 1 (1177) styczeń 2016, str. 62-66).
 3. Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce (w: Pieniądze i Więź, nr 4 (61), Zima 2013 r., str. 126-140)
 4. Charakter prawny środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (w: Forum Prawnicze, nr 3 (17), czerwiec 2013, str. 27-38)
 5. Emerytury częściowe dla ubezpieczonych w FUS i KRUS (w: Forum Prawnicze, nr 5 (12), październik 2012, str. 17-24)
 6. Silny nadzór - czyli jaki? (w: Gazeta Bankowa, nr 10 (1138), październik 2012 r. str. 64-69)
 7. Przeszkody i bariery (w: Gazeta Bankowa, nr 6 (1134), czerwiec 2012 r., str. 48-53)
 8. Zadania i organizacja Komisji Nadzoru Finansowego (w: Rachunkowość Bankowa, nr 9 (34), wrzesień 2007)
 9. Kontrowersje wokół nadzoru bankowego (w: Prawo bankowe, nr 2 (114), luty 2007, str. 85-89)
 10. Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 48 (399), 28 listopada 2006, str. 14-15)
 11. Otwarte fundusze emerytalne a instrumenty pochodne (w: Prawo bankowe, nr 10(110), październik 2006, str. 93 – 95)
 12. Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Zintegrowany – polecany? (w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 10 (190), październik 2006, str. 16 – 19)
 13. O regulacjach dotyczących funduszy inwestycyjnych. Fundamentalne zmiany – niewskazane (w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9 (189), wrzesień 2006, str. 38-40)
 14. IKE w systemie emerytalnym z perspektywy konsumenta (w: Rozprawy Ubezpieczeniowe, zeszyt nr 1, Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa 2006, str. 65-71)
 15. O wypłacie świadczeń z kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego w Polsce (w: Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Zeszyt 4. Wypłata świadczeń z II filara systemu emerytalnego, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa, maj 2005, str. 101-109)
 16. Polityka inwestycyjna OFE. Uwagi metodologiczne (w: Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Zeszyt 3/2004, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, str. 141-148)
 17. Klasyfikacja kapitałowych programów emerytalnych a polska reforma emerytalna (w: Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 2 (7)/2004, Instytut Środkowoeuropejski, str. 188-194)
 18. Nowela do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 9 (81), Wrzesień 2003, str. 73-81 i nr 10 (82), Październik 2003, str. 53-63)
 19. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (w: Prawo Przedsiębiorcy nr 6, 03.02.1999, str. 24-28)
 20. Wydawanie zezwoleń na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych (w: Informator nr 1/99, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, str. 8-13)
 21. Powszechne towarzystwa emerytalne (w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Reforma Ubezpieczeń Społecznych, październik 1998, str. 5-16)
 22. Paweł Pelc, Weronika Pelc. Karty Płatnicze – kwestie dyskusyjne (w: Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i wyjaśnieniach, nr 1 (25) , styczeń 1997, str. 7-9)
 23. Paweł Pelc, Weronika Pelc. O zapłacie kartą płatniczą (w: Fiskus, nr 18 (138), 25 września 1996, str. 12-13)
 24. Karty bankomatowe a karty płatnicze (w: Fiskus, nr 18 (138), 25 września 1996, str. 14-15)
 25. Kwestia zwrotu mienia kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (w: Prawo Kanoniczne, Kwartalnik Prawno-Historyczny, 38 (1995) nr 1-2, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, str. 104-137)
 26. Umowa kredytowa (w: Radca Prawny, Czasopismo Samorządu Radców Prawnych, nr 6/15 listopad-grudzień 1994, Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie, str. 70-80)
 27. Kilka uwag o prawnym zabezpieczeniu kredytów (w: Radca Prawny, Czasopismo Samorządu Radców Prawnych, nr 3/12 maj-czerwiec 1994, Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie, str. 26-32)
 28. Położenie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989 (w: Więź nr 7 (405) Lipiec 1992, str. 107-121)

Varia

            
 1. Zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzono nadużywając zaufania społecznego (w: Dziennik Gazeta Prawna, nr 174 (4321), 8.09.2016, str. B10).
 2. Nadzór przez rozproszenie? (w: Gazeta Bankowa, nr 4 (1180), kwiecień 2016 r., str. 26)
 3. Jak nadzorować instytucje finansowe? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11 (883) 15-21 marca 2016 r., str. 20)
 4. Czy warto iść na skróty (w: Gazeta Bankowa, nr 3 (1179), marzec 2016 r. str. 108).
 5. Czy warto iść na skróty? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 8 (880), 23-29 lutego 2016, str. 3)
 6. W objęciach Matriksa (w: Gazeta Bankowa nr 2 (1178), luty 2016 r., str. 18)
 7. O regulacjach dotyczących sektora finansowego: Zlikwidować rekomendacje KNF (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 49 (869), 8-14 grudnia 2015, str. 7)
 8. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. Zaufanie i "zaufanie" (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 46 (866), 17-23 listopada 2015 r. str. 6)
 9. Co jeszcze wolno katolikowi w Polsce? (w: Rzeczpospolita (Rzecz o Prawie) nr 34 (10063), 11 lutego 2015 r. str, I5)
 10. Reforma emerytalna okiem eksperta: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 05 (825), 3-9.02.2015, str. 20)
 11. Przed przejęciem nadzoru przez KNF żaden SKOK nie upadł (w:Dziennik Gazeta Prawna, nr 151 (3792), 6 sierpnia 2014, str. B4).
 12. Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Środek nadzorczy a decyzja administracyjna (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 27 (795), 8 lipca 2014, str. 9)
 13. Rekomendacje KNF, czyli kwadratura koła (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 25 (793), 24 czerwca 2014, str. 7).
 14. [komentarz] (w: Gazeta Bankowa nr 2014, str. 58).
 15. Sprawa K1/14 a wartości konstytucyjne. (w: Gazeta Bankowa nr 5 (1157), maj 2014, str. 58-61).
 16. Komentarz eksperta: Zasady ładu korporacyjnego dla instytcji nadzorowanych przez KNF? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 7 (775), 18 lutego 2014 r. str. 18)
 17. Dr Cezary Mech, Paweł Pelc. CSR w bankach w Polsce (w: Gazeta Bankowa, nr 2 (1154), luty 2014 r., str. 60-63)
 18. I to by było na tyle... Opinia eksperta o systemie emerytalnym (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 1 (769), 7 stycznia 2014, str. 7)
 19. Co dalej z "dziedziczeniem". Wokół otwartych funduszy emerytalnych (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 46 (761), 12 listopada 2013, str. 1-3).
 20. Kontrrewolucja emerytalna! W interesie Skarbu Państwa (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 44 (759), 29 października 2013, str. 7).
 21. Czy regulacje dotyczące SKOK zdały egzamin? (w: Dziennik Gazeta Prawna, nr 202 (3592), 17 października 2013 r., str. B5).
 22. Zaniem eksperta: 12 rad , czego  nie zmieniać w systemie emerytalnym? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 27 (742), 2 lipca 2013, str. 18)
 23. Co z naszymi emeryturami? (w: Nasz Dziennik, nr 151(4690), 1 lipca 2013 r., str. 11)
 24. Modele systemów emerytalnych. Nie ma panaceum na wszystkie bolączki starości (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 23 (738), 4 czerwca 2013 r. str. 12-13)
 25. Skazani na ZUS? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 20 (735), 14 maja 2013 r. str. 14)
 26. Mniej emocji w sprawie OFE! (w: Rzeczpospolita, nr 110 (9534), 13 maja 2013 r., str. A13)
 27. Sejmowy maraton SKOK-ów (w: Gazeta Bankowa, nr 5 (1145), maj 2013 r., str. 74-75)
 28. Czyje są pieniądze w OFE? (w: Rzeczpospolita, nr 107 (9531), 9 maja 2013 r., str. C8)
 29. Fundusze emerytalne: Jeszcze o kopaniu... (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 16 (731), 16 kwietnia 2013 r., str. 3)
 30. Wszystko jest dozwolne? Refleksje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 2 (717), 8 stycznia 2013 r. str. 18)
 31. Czy leci z nami pilot? Zasada równości i niedyskryminacji. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 52 (715), 25 grudnia 2012 r., str. 19)
 32. System emerytalny a zasada zaufania do państwa i prawa (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 50 (713), 11 grudnia 2012, str. 8)
 33. Odszkodowania dla emerytów po trybunale przyzna tylko sąd (w: Dziennik Gazeta Prawna, nr 233 (3371), 30 listopada-2 grudnia 2012 r., str. B6)
 34. Po co nam interpretacje podatkowe (w: Rzeczpospolita, 15 listopada 2012 r.)
 35. Woda, palący problem (w: Rzeczpospolita, 1 listopada 2012 r.)
 36. Dlaczego nie system kanadyjski (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 44 (707), 30 października 2012 r., str.17)
 37. Błędne diagnozy emerytalne (w: Rzeczpospolita, nr 239 (9539), 12 października 2012 r., str. B10)
 38. Raj na emeryturze? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 41 (704), 9 października 2012 r., str. 3)
 39. Ucieczka do przodu (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 40 (703), 2 października 2012, str. 7)
 40. W sprawie Amber Gold: Zrobiliśmy, co mogliśmy (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 39 (702), 25 września 2012, str. 7)
 41. Na marginesie sprawy Amber Gold (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 36 (699), 4 września 2012, str. 18)
 42. Inwestowanie odpowiedzialne (w: Gazeta Bankowa, nr 9 (1137), wrzesień 2012, str. 70-73)
 43. Jakie emerytury? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 34 (697), 21 sierpnia 2012, str. 14)
 44. Czy KNF może ostrzegać przed podmiotami nieposiadającymi jej zezwolenia? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 33 (696), 14 sierpnia 2012, str. 14)
 45. Karty płatnicze - który pomysł na prowizje lepszy? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 30 (693), 24 lipca 2012, str. 18)
 46. Czy zabezpieczenie dobrego wykonania umowy może pogrążyć sektor finansowy? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 29 (692), 17 lipca 2012, str. 13)
 47. Kataster rozchwieje gospodarkę (w: Nasz Dziennik, nr 164 (4399), 16 lipca AD 2012, str. 10)
 48. Jaka przyszłość banków? (w: Rzeczpospolita nr 158 (9278), 9 lipca 2012, str. B10)
 49. Firmy pozornie bezpieczne (w: Rzeczpospolita nr 155 (9275), 5 lipca 2012, str. C7)
 50. Paneuropejska unia ubezpieczeń? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 27 (690), 3 lipca 2012, str. 16)
 51. Krzyż ma prawo być w Sejmie (w: Rzeczpospolita nr 149 (9269), 28 czerwca 2012, str. A13)
 52. Ile będzie wynosić emerytura częściowa? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 26 (689), 26 czerwca 2012, str. 8)
 53. Emerytura częściowa, ale jaka? (w: Rzeczpospolita, nr 144 (9264), 22 czerwca 2012 r., str. C7)
 54. Reklama produktów finansowych. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 23 (686), 5 czerwca 2012 r., str. 18)
 55. Japończycy już policzyli kiedy mogą wyginąć (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 22 (685), 29 maja 2012, str.16)
 56. Rządowa kampania emerytalna a rzeczywistość... (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 19 (682), 8 maja 2012, str. 18-10)
 57. List do redakcji (w: Głos Banków Spółdzielczych, nr 2 (2012), str. 10)
 58. O granicach wolności wyrażania poglądów (w: Rzeczpospolita, 7 maja 2012, str. C9)
 59. Krach na własne życzenia (w: Gazeta Bankowa nr 5 (1133), maj 2012, str. 66-69)
 60. Nowe emerytury? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 18 (681), 1 maja 2012, str. 8)
 61. Fałszywy ton rządowej kampanii (w: Rzeczpospolita nr 91 (9211), 18 kwietnia 2012, str. A14)
 62. W kierunku prawa powielaczowego (w: Gazeta Bankowa nr 4 (1132), kwiecień 2012, str. 62-65)
 63. Czy minister Vincent Rostowski zlikwiduje OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 15 (678), 10 kwietnia 2012, str. 21)
 64. ESG - trzy litery, o których warto pamiętać (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 13 (676), 27 marca 2012, str. 18)
 65. Bancassurance oczyma KNF (w:Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 11 (674), 13 marca 2012, str. 8)
 66. Projekt Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM. O jeden most za daleko? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 10 (673), 6 marca 2012 r., str. 15)
 67. Wszyscy mówią o emeryturach. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 10 (673), 6 marca 2012 r., str. 15)
 68. Co dalej z inwestycjami OFE. (w: Rzeczpospolita nr 45 (9165), 23 lutego 2012 r., str. B11)
 69. KNF może więcej? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 8 (671), 21 lutego 2012 r., str. 19)
 70. W czyim interesie działa broker ubezpieczeniowy? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 7 (670), 14 lutego 2012 r., str. 17)
 71. O orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie inwestycji zagranicznych OFE: Houston, mamy problem! (w:  Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 2 (665) , 10 stycznia 2012, str. 19)
 72. Zmiany w regulacji dotyczącej funkcjonowania KNF (w:Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 50 (661), 13 grudnia 2011, str. 19)
 73. Czy III filar to rzeczywiście proteza? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 49 (660), 6 grudnia 2011 r. str. 16)
 74. Krzyż a konstytucja (w: Rzeczpospolita nr 253 (9069), 29-30 października 2011 r., str. C7)
 75. Omnibusy wjeżdżają na polski parkiet. (w: Rzeczpospolita nr 238 (9054), 12 października 2011 r. str. C9 oraz Gazeta Ubezpieczeniowa nr 45 (656), 8 listopada 2011 r., str., 6).
 76. Przebudowa trwa. (w: Gazeta Bankowa nr 10 (1126), październik 2011r., str. 62-63).
 77. Co dalej z OFE? (w:Gazeta Ubezpieczeniowa (nr 39 (650), 27 września .2011 r.).
 78. Tyka demograficzna bomba (w: Gazeta Bankowa, nr 9 (1125), wrzesień 2011r., str. 48-51).
 79. Polemiki: Kościół nie jest bezpodstawnie wzbogacony (w: Rzeczpospolita, nr 197 (9013), 25 sierpnia 2011 r., str. C8).
 80. Co wolno KNF? (w: Gazeta Bankowa, nr 6 (1122), czerwiec 2011, str. 19-23).
 81. Po pierwsze nie szkodzić (w: Eko+ nr 52 (8875), wkładka do Rzeczpospolita nr 58 (8874), 11 marca 2011 r., str. E12-E13).
 82. Nie rozdzielać nadzoru (w: Eko+ nr 49 (8856), wkładka do Rzeczpospolita nr 40 (8856), 18 lutego 2011 r., str. E14-E15).
 83. Wirtualne konta w OFE czy w ZUS? (w: Rzeczpospolita, nr 39 (8855), 17 lutego 2011 r., str. B16)
 84. W poszukiwaniu właściwego modelu nadzoru (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 6 (617), 8 lutego 2011 r. str. 14)
 85. Reformę emerytalną trzeba dokończyć, a nie psuć (w: Rzeczpospolita, nr 6 (8822), 10 stycznia 2011 r., str. B15)
 86. OFE: wystarczą korekty. (w: Eko+ nr 46 (8816), wkładka do Rzeczpospolita nr 305 (8816), 31 grudnia 2010 r. – 2 stycznia 2011 r., str. E12-E13)
 87. Filary rosyjskiej reformy emerytalnej (w: Gazeta Bankowa, nr 09 (1113), wrzesień 2010, str. 32-33)
 88. Wolny wybór filaru emerytalnego? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 35 (594), 31 sierpnia 2010 r., str. 18)
 89. Emerytalna kontrrewolucja? (w: Eko+,nr 20 (8687), wkładka do: Rzeczpospolita nr 176 (8687), 30 lipca 2010 r., str. E7)
 90. Jak OFE mogą wspierać rozwój Polski? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 31 (590), 3 sierpnia 2010 r., str. 8)
 91. Ile można stracić na współpracy banku i zakładu ubezpieczeń? Bankassurance po polsku. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 30 (589), 27 lipca 2010 r., str. 21)
 92. Co ma powódź do OFE? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 28 (587), 13 lipca 2010 r., str. 20)
 93. Kryzys, demografia, statystyka i systemy emerytalne… (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 26 (585), 29 czerwca 2010 r.)
 94. Co dalej z reformą emerytalną (w: Nasz Dziennik, nr 107 (3733), 10 maja 2010, str. 10)
 95. Jaka piękna katastrofa, czyli co nam zostanie z reformy emerytalnej… Polska liderem zmian w systemie emerytalnym (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 14 (573), 6 kwietnia 2010, str. 19)
 96. Kontrrewolucja (w: Gazeta Bankowa, nr 48 (1100), 30 listopada 2009 r. str. 44)
 97. Cezary Mech, Paweł Pelc . Środki OFE powinny wspierać nasze firmy (w: Rzeczpospolita nr 90 (8295), 17 kwietnia 2009 r., str. B11)
 98. Spór o fundusze emerytalne (w: Rzeczpospolita, nr 55 (8260), 6 marca 2009 r., str. C7)
 99. Emeryci stracą na braku waloryzacji emerytur z OFE (w: Gazeta Prawna , nr 223 (2345), 14-16 listopada 2008, str. A9)
 100. Wszystko co chciałbyś wiedzieć o nowym systemie emerytalnym, ale boisz się zapytać (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 44 (447), 30 października 2007, str. 11-12, nr 48 (451), 27 listopada 2007, str. 11-12, nr 52(455), 25 grudnia 2007, str. 11-12, nr 5 (460) 29 stycznia 2008, str. 11, 14, nr 9 (464), 26 lutego 2008, str. 11,13, nr 13 (468), 25 marca 2008, str. 11,13, nr 23 (478) 3 czerwca 2008, str. 19), nr 27 (482), 1 lipca 2008 r., str. 17-18)
 101. Cezary Mech, Paweł Pelc, Nadzór nad OFE (w: Gazeta Bankowa nr 33 (1033), 18 sierpnia 2008 r., str. 31)
 102. Cezary Mech, Paweł Pelc, Ryzyko nie dla OFE (w: Gazeta Bankowa nr 27 (1027), 7 lipca 2008 r., str. 32-33)
 103. Cezary Mech, Paweł Pelc, Konkurencja OFE (w: Gazeta Bankowa nr 24 (1024), 16 czerwca 2008 r. str. 36-37)
 104. Cezary Mech, Paweł Pelc, Czy OFE ze sobą wystarczająco konkurują? (w: Rzeczpospolita nr 136 (8037), 12 czerwca 2008 r., str. B9)
 105. Odwrotne skutki (w: Gazeta Bankowa nr 13 (1013), 25 marca 2008, str. 21-22).
 106. Przypadek Jerome’a Kerviela? Bezpieczne procedury. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 8 (463), 19 lutego 2008, str. 19)
 107. Ponad głowami (w: Gazeta Bankowa, nr 8 (1008), 18 lutego 2008, str. 41)
 108. Uwaga, pochodne! Kryzys Societe Generale a sprawa OFE (w: Gazeta Bankowa, nr 7 (1007), 11 lutego 2008, str. 19)
 109. Year 2007 in the Polish Pension System (w: Newsletter of the Capital Market Association UNFE, 1/2008, str. 1-3)
 110. Jeszcze raz o polityce inwestycyjnej OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 51 (454), 18 grudnia 2007, str. 16)
 111. Cezary Mech, Paweł Pelc. Niedokończony proces (w: Gazeta Bankowa, nr 50 (998), 10 grudnia 2007, str. 33-34)
 112. Kilka prostych odpowiedzi (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 47 (450), 20 listopada 2007, str. 20)
 113. Niebezpieczne propozycje (w: Gazeta Bankowa, nr 46 (994), 12 listopada 2007, str. 28-29)
 114. Bez konkurencji (w: Gazeta Bankowa, nr 44 (992), 29 października 2007, str. 26)
 115. Bronić interesu członków OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 42 (445), 16 października 2007, str. 8)
 116. Pomysł na emerytalny kryzys? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 41 (444), 9 października 2007, str. 3-4)
 117. Stare zagrożenia (w: Gazeta Bankowa, nr 41 (989), 8-14 października 2007, str. 17-18)
 118. Wybory a reforma emerytalna (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 40 (443), 2 października 2007, str. 21)
 119. Jakie świadczenia wypłacać za środki OFE? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 39 (442), 25 września 2007, str. 20)
 120. Pożyteczna zamrażarka (w: Gazeta Bankowa, nr 35 (983), 27 sierpnia-2 września 2007, str. 23)
 121. Warto dyskutować o waloryzacji emerytur dożywotnich (w: Gazeta Giełdy Parkiet, nr 194 (3417), 23 sierpnia 2007, str. 14)
 122. Skok na OFE (w: Gazeta Bankowa, nr 32 (980), 6-12 sierpnia 2007, str. 41)
 123. Przerwanie kręgu niemożności (w: Gazeta Bankowa, nr 11 (959), 12-18 marca 2007, str. 18-19)
 124. Reformę emerytalną należy dokończyć (w: Gazeta Giełdy Parkiet, nr 27 (3250), 1 lutego 2007, str. 28)
 125. Wypłata emerytur bez nieporozumień (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 1 (404), 2 stycznia 2007, str. 9)
 126. Jednolicie, nie podwójnie (w: Gazeta Bankowa, nr 46 (942), 13-19 listopada 2006, str. 18-19)
 127. Konsekwentna integracja (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 37 (388), 12 września 2006, str. 16)
 128. Jeden nadzorca lepszy niż kilku (w: Rzeczpospolita ,nr 213 (7507), 12 września 2006, str. B5)
 129. Ewolucja w nadzorze nad rynkiem finansowym (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 32 (383), 8 sierpnia 2006, str. 1,17,20)
 130. Brzytwa Okhama? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 23 (374), 6 czerwca 2006, str. 16)
 131. Przymus do likwidacji (w: Manager Magazin, edycja polska, nr 4 (17), kwiecień 2006, str. 144)
 132. Problematyczny organ (w: Puls Biznesu, nr 55 (2058), 17-19 marca 2006, str. 3)
 133. Fundusze emerytalne – przymus nie do likwidacji (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 8 (359), 21 lutego 2006, str. 1, 11 i 13)
 134. Jak wypłacać emerytury? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 1 (352), 3 stycznia 2006, str. 7)
 135. Nieprzemyślany pomysł (w: Gazeta Bankowa, nr 1 (897), 2-8 stycznia 2006, str. 24)
 136. Ryzykowne pochodne (w: Gazeta Bankowa, nr 50 (894), 12-18 grudnia 2005, str. 26)
 137. Łatwo o nadinterpretację (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 46 (345), 15 listopada 2005, str. 6)
 138. Zalążek oligopolu (w: Gazeta Bankowa nr 46 (890), 14-20 listopada 2005, str. 15)
 139. Cezary Mech. Paweł Pelc. PiS: mieszkania całkiem realne (w: Gazeta Wyborcza, nr 239 (4942), 13 października 2005, str. 26)
 140. Na razie wygrał interes członków OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 39 (338), 27 września 2005, str. 25)
 141. Czy wygra lobbing? (w: Gazeta Bankowa, Finanse Banki Ubezpieczenia, nr 36 (880), 5-11 września 2005, str. 25-26)
 142. Kontrrewolucja emerytalna (w: Gazeta Bankowa, Finanse Banki Ubezpieczenia, nr 34 (878), 22-28 sierpnia 2005, str. 14-15)
 143. Bułgarska lekcja (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 32 (331), 9 sierpnia 2005, str. 1,5)
 144. Czy wygra lobbing? (w: Gazeta Bankowa, nr 29 (873), 18-24 lipca 2005, str. 18-19)
 145. Zmarnowane lata? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 23 (322), 7 czerwca 2005 r., str. 7)
 146. Jak walczyć z biurokracją? (w: Biuletyn Miesięczny Klubu Gospodarczego PiS, maj 2005, str. 11-13)
 147. Komisja ma już trzy lata (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 20 (319), 17 maja 2005, str. 30)
 148. USA. Reforma systemu zabezpieczenia społecznego. Emocje i debaty. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 19 (318), 10 maja 2005, str. 7)
 149. Jak działają organy nadzorcze (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 18 (317), 3 maja 2005, str. 28)
 150. Statystyka a reforma emerytalna (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 15 (314), 12 kwietnia 2005, str. 10)
 151. Stopy zastąpienia – racjonalność decyzji (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 2 (301), 11 stycznia 2005, II filar dodatek specjalny, str. II)
 152. Year 2004 in Poland (w: Newsletter of the Capital Market Association UNFE, 1/2005)
 153. Stopy zastąpienia (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 51 (298), 21 grudnia 2004, str. 12)
 154. Otwarty fundusz emerytalny typu B (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 46 (293), 16 listopada 2004, str. 12)
 155. Po szwedzku czy chilijsku (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 42 (289), 19 października 2004, str. 12)
 156. Indywidualne konta emerytalne w OFE? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 42 (289), 19 października 2004, str. 12)
 157. Pokłosie Eurostatu (w: Gazeta Bankowa, Finanse Banki Ubezpieczenia, nr 42 (834), 18 października 2004, str. 17)
 158. O zmianach w limitach inwestycyjnych (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 40 (287), 5 października 2004, str. 10)
 159. Opłata za zarządzanie OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 38 (285), 21 września 2004, str. 7)
 160. Raport i dyskusja (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 37 (284), 14 września 2004, str. 10)
 161. OFE jako akcjonariusz (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 36 (283), 7 września 2004, str. 10)
 162. Jak wypłacać emerytury z II filaru? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 34 (281), 24 sierpnia 2004, str. 10)
 163. Groźne inwestowanie w instrumenty pochodne (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 33 (280), 17 sierpnia 2004, str. 10)
 164. Eurostat może być groźny dla Polski (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 13 (260), 20 marca 2004, str. 7)
 165. Cezary Mech. Paweł Pelc. Czy inwestować w instrumenty pochodne? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 13 (260), 20 marca 2004, str. 10-11)
 166. Czarne chmury… (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 5 (252), 3 lutego 2004, str. 10)
 167. Puszka Pandory otwarta (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 51-52 (246-247), 16-1 grudnia 2003, str. 10)
 168. IKE w bankach – krok w dobrym kierunku (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 50 (245), 9 grudnia 2003, str. 5)
 169. Co wynika ze zmiany art. 81 ustawy o OFE? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 40 (235), 30 września 2003, str. 10)
 170. Obligacje zamiast pieniędzy (w: Gazeta Prawna, nr 189 (1045), 29 września 2003, str. 18)
 171. OFE – części finansów publicznych (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 36 (231), 2 września 2003, str. 8)
 172. Karty płatnicze – spór o definicję (w: Biuletyn Miesięczny Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, nr 3, sierpień 2003, str. 4-5)
 173. Żyć z oligopolem (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 33 (228), 12 sierpnia 2003, str. 5)
 174. Dobra dla budżetu, nie dla emerytów (w: Rzeczpospolita, nr 175 (6555), 29 lipca 2003, str. B7)
 175. OFE a deficyt budżetowy (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 31 (226), 29 lipca 2003, str. 8)
 176. Zagrożenia są, ale inne (w: Rzeczpospolita, nr 166 (6546), 18 lipca 2003, str. B7)
 177. Obligacje zamiast pieniędzy (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 28 (223), 8 lipca 2003, str. 5)
 178. Będzie gorzej… (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 27 (222), 1 lipca 2003, str. 5)
 179. Cezary Mech, Paweł Pelc. W sprawie ustawy epizodycznej (w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Serwis Aktualności, Lipiec 2003 r. str. 3-5 -wkładka do nr 6/7 (78/79) Czerwiec/Lipiec 2003 oraz w: Monitor Ubezpieczeniowy. Pismo Rzecznika Ubezpieczonych, nr 17, październik 2003, str. 23-24)
 180. Opłaty od członków OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 25 (220), 17 czerwca 2003, str. 11)
 181. Prawa nabyte członków OFE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 23 (218), 3 czerwca 2003, str. 24)
 182. O kartach płatniczych (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 22 (217), 27 maja 2003, str. 8 i nr 23 (218), 3 czerwca 2003, str. 9)
 183. Jeszcze raz o majstrowaniu przy zaległościach ZUS (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 21 (216), 20 maja 2003, str. 8)
 184. Rewolucja bez uzasadnienia (w: Gazeta Prawna, nr 86 (942), 5 maja 2003, str. 13)
 185. Stare, złe pomysły (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 18 (213), 29 kwietnia 2003, str. 8)
 186. Oswajanie PPE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 15 (210), 8 kwietnia 2002, str. 11)
 187. Cezary Mech, Paweł Pelc. Dwie propozycje. Rządowa i poselska propozycja nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 3 (75), Marzec 2003, str. 71-74)
 188. Czy starczy rozwagi? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 13 (208), 25 marca 2003, str. 11)
 189. Co grozi przyszłym emerytom (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 12 (207), 18 marca 2003, str. 11)
 190. Panu Ministrowi w odpowiedzi (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 10 (205), 4 marca 2003, str. 24)
 191. Cezary Mech, Paweł Pelc. System wciąż upolityczniony (w: Nasz Dziennik, nr 41 (1537), 18 lutego 2003, str. 10-11)
 192. Propozycje towarzystw emerytalnych (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 7 (202), 11 lutego 2003, str. 10)
 193. Fundusze emerytalne i „poprawiacze” (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 7 (202), 11 lutego 2003, str. 10)
 194. Refleksje po pierwszym czytaniu (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 5 (200), 28 stycznia 2003, str. 10)
 195. Co szkodzi konkurencji? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 4 (199), 21 stycznia 2003, str. 10)
 196. Jakie zachęty dla dodatkowych oszczędności emerytalnych? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 3 (198), 14 stycznia 2003, str. 9)
 197. O co chodzi z tymi kosztami (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 1 (196), 1 stycznia 2003, str. 9)
 198. Trzeci filar w gminach (w: Gazeta Prawna, nr 244 (848), 18 grudnia 2002, str. 17)
 199. Zakusy na fundusze emerytów (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 51/52 (194/195), 17-30 grudnia 2002, str. 16)
 200. Cezary Mech, Paweł Pelc. Tezy mocno kontrowersyjne. (w: Gazeta Prawna, nr 293 (844), 11 grudnia 2002, str. 12)
 201. Budżetówka a PPE (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 50 (193), 10 grudnia 2002, str. 11)
 202. System mniej bezpieczny (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 49 (192), 3 grudnia 2002, str. 11)
 203. UNFE niczego nie blokowało (w: Gazeta Wyborcza, nr 278 (4186), 29 listopada 2002, str. 31)
 204. Oba projekty dzieli przepaść! (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 48 (191), 26 listopada 2002, str. 11)
 205. Po co obligacje? (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 47 (190), 19 listopada 2002, str. 11)
 206. Kontrowersyjne oceny i wnioski (w: Gazeta Prawna, nr 206 (811), 23 października 2002, str. 18)
 207. Cezary Mech, Paweł Pelc. Jak chronić interesy członków OFE (w: Rzeczpospolita, nr 217 (62940), 17 września 2002, str. B7)
 208. Cezary Mech, Paweł Pelc. Więcej na zarządzanie, mniej na emerytury (w: Nasz Dziennik, nr 205 (1398), 3 września 2002, str. 4)
 209. Dwie błędne tezy (w: Rzeczpospolita, nr 181 (6258), 5 sierpnia 2002, str. B4)
 210. Cezary Mech, Paweł Pelc. Co dalej z OFE (w: Nasz Dziennik, nr 161 (1354), 12 lipca 2002, str. 12)
 211. Cezary Mech, Paweł Pelc. Test konsolidacyjny (w: Magazyn Finansowy Prawo i Gospodarka, nr 122 (1344), 27 maja 2002, str. 19)
 212. Nie każda zachęta skłoni do oszczędności (w: Magazyn Finansowy Prawo i Gospodarka, nr 116 (1338), 20 maja 2002, str. 12-13)
 213. Cezary Mech, Paweł Pelc. Batalia o emerytury (w: Nasz Dziennik, nr 107 (1300), 9 maja 2002, str. 11)
 214. Cezary Mech, Paweł Pelc. Bezpieczeństwo dzięki emeryturze rodzinnej (w: Magazyn Finansowy Prawo i Gospodarka, nr 77 (12990, 2 kwietnia 2002, str. 8-9)
 215. Pod pozorem likwidacji biurokratycznej mitręgi (w: Magazyn Finansowy Prawo i Gospodarka, nr 228 (1147), 1 października 2001, str. 18-19)
 216. Cezary Mech, Paweł Pelc (w: Rzeczpospolita, nr 214 (5987), 13 września 2001, str. B5)
 217. Przeciw integracji za konsolidacją (w: Gazeta Bankowa. Tygodnik Finansowy, nr 14 (649) 3-9 kwietnia 2001, str. 32-34)
 218. UNFE o konkurencji (w: Gazeta Finansowa, nr 31 (101), 31 lipca – 5 sierpnia 2000, str. 14)
 219. Fundusze emerytalne i nieruchomości (w: Asekuracja & Re, Pierwszy polski miesięcznik ubezpieczeniowy, nr 6 (41), czerwiec 2000, str. 32-33)
 220. Inwestycje pod nadzorem (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 16 (64), 21 czerwca 2000, str. 4)
 221. Granice ryzyka (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 11 (59), 17 maja 2000, str. 4)
 222. Polski know-how (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 10 (58), 10 maja 2000, str. 4)
 223. PPE- dobrowolne oszczędzanie (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 8 (56), 12-25 kwietnia 2000, str. 14)
 224. Odpowiedzialność Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego za jego akwizytorów (w: Biuletyn Miesięczny Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, nr 3 , październik 1999, str. 1-2)
 225. Funkcjonowanie na polskim rynku (w: Rzeczpospolita, nr 9 (5174), 12 stycznia 1999, str. 17)
 226. Wyciągi bankowe. Obowiązek czy przysługa (w: Rzeczpospolita, nr 201 (4455), 29 sierpnia 1996, str. 15)w
 227. Karty płatnicze. Są wątpliwości, bo nie ma przepisów (w: Rzeczpospolita, nr 179 (4433), 2 sierpnia 1996, str. 12)
 228. Odsetki od zaległych odsetek. Zakaz anatocyzmu w działalności kredytowej banków. (w: Rzeczpospolita, nr 158 (4412), 9 lipca 1996, str. 14)
 229. Co to jest karta płatnicza? (w: Nowa Europa, nr 154 (1205), 4 lipca 1996, str. 19)
 230. Konkordat to nie rewolucja (w: Nowe Państwo, nr 26 (31), 28 czerwca 1996, str. 4)
 231. „Nóż na gardle biskupów” (w: Nowe Państwo, nr 23 (28), 7 czerwca 1996, str. 5)
 232. Stolica Apostolska wśród innych państw (w: Nowe Państwo, nr 11 (16), 15 marca 1996, str. 10
 233. Egzekurcja wierzytelności bankowych (w: Sztandar Młodych, 1993)
 234. Nowelizacja Prawa bankowego (w: Sztadar Młodych, 1993)
 235. Zabezpieczenia kredytów (w: Sztandar Młodych, 1992)
 236. Pożyczka a kredyt (w: Sztandar Młodych, 1992)
 237. Credit. (w: Business Law Review, 1992 nr 2)
 238. Kredyt a prawo (w: Sztandar Młodych z 29.10.1992 r. i 12.11.1992 r. oraz 26.11.1992 r.)


ORCID: 0000-0002-5007-568X


Zapraszam na stronę mojej kancelarii: Kancelaria Warszawa | kancelariapelc.com